DỊCH VỤ NỔI BẬT


Hoạt động & Tin tức

5 Tháng Hai, 2018
Chủ tịch hội đồng quản trị là gì?

Chủ tịch hội đồng quản trị là gì?

Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đứng đầu Hội đồng quản trị, được bầu trực tiếp từ Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội […]
5 Tháng Hai, 2018
Mẫu đơn xin việc cơ bản cho tất cả các ngành nghề

Mẫu đơn xin việc cơ bản cho tất cả các ngành nghề

Đơn xin việc là cách mà các ứng viên thể hiện năng lực cũng như cho các nhà tuyển dụng thấy được con người xin việc. […]
5 Tháng Hai, 2018
Thanh lý hợp đồng là gì

Thanh lý hợp đồng là gì – Công ty Kế Toán DHTax

Thanh lý hợp đồng là một thuật ngữ pháp lý được đề cập trong Pháp lệnh hợp đồng kinh tế 1989 trước đây. Kể từ khi Bộ […]

Khách Hàng Của Chúng Tôi