Khái niệm và ví dụ về nợ ngắn hạn
Khái niệm và ví dụ về nợ ngắn hạn
13 Tháng Sáu, 2018
Nhà đầu tư là gì ?
Nhà đầu tư là gì ?
14 Tháng Sáu, 2018

12 điều bạn cần biết về báo cáo tài chính

12 điều bạn cần biết về báo cáo tài chính

12 điều bạn cần biết về báo cáo tài chính

Biết cách làm việc với các con số trong báo cáo tài chính của công ty là một kỹ năng cần thiết cho các nhà đầu tư chứng khoán. Việc giải thích và phân tích ý nghĩa bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ để phân biệt phẩm chất đầu tư của công ty là cơ sở cho các lựa chọn đầu tư thông minh. Tuy nhiên, sự đa dạng của báo cáo tài chính yêu cầu chúng tôi trước hết phải quen thuộc với một số đặc điểm báo cáo tài chính nhất định trước khi tập trung vào tài chính cá nhân của công ty. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cho bạn thấy những gì các báo cáo tài chính phải cung cấp và cách sử dụng chúng cho lợi thế của bạn.

1. Báo cáo tài chính là phiếu ghi điểm

Có rất nhiều nhà đầu tư trên toàn thế giới, trong đó có lượng lớn các nhà đầu tư đã chọn quỹ tương hỗ làm phương tiện lựa chọn cho hoạt động đầu tư của họ, nhiều người khác cũng đang đầu tư trực tiếp vào cổ phiếu. Tiến hành quyết định đầu tư một cách thận trọng giúp tìm kiếm các công ty chất lượng với bảng cân đối mạnh mẽ, thu nhập vững chắc và dòng tiền dồi dào

Cho dù bạn là người tự làm hay dựa vào hướng dẫn của một chuyên gia đầu tư, việc học một số kỹ năng phân tích báo cáo tài chính cơ bản có thể rất hữu ích. Gần 30 năm trước, doanh nhân Robert Follet đã viết một cuốn sách mang tên “Làm thế nào để giữ điểm trong kinh doanh” (1987). Quan điểm chính của ông là trong kinh doanh bạn giữ điểm bằng đô la, và phiếu ghi điểm là một báo cáo tài chính. Ông nhận ra rằng “rất nhiều người không hiểu việc giữ điểm trong kinh doanh. Họ bị lẫn lộn về lợi nhuận, tài sản, dòng tiền và lợi tức đầu tư “.

Điều tương tự có thể nói hôm nay về một phần lớn công chúng đầu tư, đặc biệt là khi nói đến việc xác định các giá trị đầu tư trong báo cáo tài chính. Nhưng đừng để điều này đe dọa bạn; nó có thể được thực hiện. Như Michael C. Thomsett nói trong “Làm chủ phân tích cơ bản” (1998):

“Điều đó không có bí mật nào là bí mật lớn nhất của Phố Wall và của bất kỳ ngành công nghiệp chuyên ngành nào. Rất ít trong thế giới tài chính quá phức tạp đến mức bạn không thể nắm bắt được nó. Các nguyên tắc cơ bản, như tên của chúng, là cơ bản và tương đối không biến chứng. yếu tố phức tạp thông tin tài chính là thuật ngữ, phân tích thống kê quá phức tạp và các công thức phức tạp không truyền đạt thông tin tốt hơn là nói thẳng.”

2. Báo cáo tài chính để sử dụng

Báo cáo tài chính được sử dụng trong phân tích đầu tư là bảng cân đối, các báo cáo thu nhập, và báo cáo lưu chuyển tiền mặt với phân tích bổ sung của một công ty cổ đông bình đẳng ‘ và lợi nhuận giữ lại. Mặc dù báo cáo thu nhập và bảng cân đối thường nhận được phần lớn sự chú ý từ các nhà đầu tư và các nhà phân tích, điều quan trọng là phải bao gồm trong phân tích của bạn tuyên bố dòng tiền thường bị bỏ qua.

3. Biết những gì đằng sau những con số

Các con số trong báo cáo tài chính của công ty phản ánh hoạt động kinh doanh của công ty; đó là sản phẩm, dịch vụ và các sự kiện cơ bản về vĩ mô. Những con số này và các tỷ lệ tài chính hoặc các chỉ số bắt nguồn từ chúng dễ hiểu hơn nếu bạn có thể hình dung được thực tế cơ bản của các nguyên tắc cơ bản thúc đẩy thông tin định lượng. Ví dụ, trước khi bạn bắt đầu crunching con số, nó là quan trọng để phát triển một sự hiểu biết về những gì công ty hiện, sản phẩm và / hoặc dịch vụ của mình, và ngành công nghiệp mà nó hoạt động.

4. Sự đa dạng của báo cáo tài chính

Đừng mong đợi báo cáo tài chính để phù hợp với một khuôn khổ duy nhất. Nhiều bài viết và sách về phân tích báo cáo tài chính có phương pháp tiếp cận một kích thước phù hợp. Các nhà đầu tư ít kinh nghiệm có thể bị lạc khi họ gặp phải một bài thuyết trình về các tài khoản nằm ngoài dòng chính hoặc một công ty “điển hình”. Hãy nhớ rằng bản chất đa dạng của các hoạt động kinh doanh dẫn đến một loạt các bài thuyết trình báo cáo tài chính đa dạng. Điều này đặc biệt đúng với bảng cân đối kế toán; báo cáo thu nhập và phát biểu dòng tiền ít nhạy cảm với hiện tượng này.

5. Thách thức về hiểu thuật ngữ tài chính

Việc thiếu bất kỳ tiêu chuẩn đánh giá cao nào của thuật ngữ báo cáo tài chính làm phức tạp sự hiểu biết của nhiều mục tài khoản báo cáo tài chính. Tình huống này có thể gây nhầm lẫn cho nhà đầu tư ban đầu. Có rất ít hy vọng rằng mọi thứ sẽ thay đổi về vấn đề này trong tương lai gần, nhưng một từ điển tài chính tốt có thể giúp đáng kể.

6. Kế toán là một nghệ thuật, không phải khoa học

Việc trình bày vị trí tài chính của công ty, như được mô tả trong báo cáo tài chính của công ty, chịu ảnh hưởng của các ước tính và phán đoán của ban quản lý. Trong trường hợp tốt nhất, quản lý là một cách trung thực và thẳng thắn, trong khi các kiểm toán viên bên ngoài đang đòi hỏi, nghiêm khắc và kiên quyết. Dù thế nào đi chăng nữa, sự thiếu chính xác có thể được tìm thấy trong quá trình kế toán có nghĩa là nhà đầu tư thận trọng nên sử dụng phương pháp tìm hiểu và hoài nghi về phân tích báo cáo tài chính.

12 điều bạn cần biết về báo cáo tài chính 2

7. Hai quy ước kế toán chính

Các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) hoặc các tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) được sử dụng để lập báo cáo tài chính. Cả hai phương pháp đều hợp pháp ở Hoa Kỳ, mặc dù GAAP được sử dụng phổ biến nhất. Sự khác biệt chính giữa hai phương pháp là GAAP có nhiều “quy tắc dựa trên”, trong khi IFRS có nhiều “dựa trên nguyên tắc”. Cả hai đều có các cách khác nhau để báo cáo giá trị tài sản, khấu hao, khoảng không quảng cáo, đến tên một vài.

8. Thông tin báo cáo phi tài chính

Thông tin về tình trạng của nền kinh tế, ngành công nghiệp, cân nhắc cạnh tranh, thị trường, thay đổi công nghệ, chất lượng quản lý và lực lượng lao động không được phản ánh trực tiếp trong báo cáo tài chính của công ty. Các nhà đầu tư cần phải nhận ra rằng những hiểu biết về báo cáo tài chính chỉ là một phần, dù là một phần quan trọng, của câu đố đầu tư lớn hơn.

9. Các chỉ tiêu và chỉ số tài chính

Con số tuyệt đối trong báo cáo tài chính có giá trị nhỏ cho phân tích đầu tư và phải biến những con số này thành các mối quan hệ có ý nghĩa để đánh giá hiệu quả tài chính của công ty và đánh giá sức khỏe tài chính của công ty. Các tỷ lệ và chỉ số kết quả phải được xem qua các khoảng thời gian dài để phát hiện xu hướng. Hãy cẩn thận rằng các số liệu tài chính đánh giá có thể khác nhau đáng kể theo ngành, quy mô công ty và giai đoạn phát triển.

10. Ghi nhận vào báo cáo tài chính

Số báo cáo tài chính không cung cấp tất cả các tiết lộ theo yêu cầu của cơ quan quản lý. Các nhà phân tích và nhà đầu tư giống nhau trên toàn cầu đồng ý rằng một sự hiểu biết thấu đáo về các lưu ý đối với báo cáo tài chính là điều cần thiết để đánh giá đúng điều kiện và hiệu quả tài chính của công ty. Theo ghi nhận của kiểm toán viên về báo cáo tài chính “các ghi chú kèm theo là một phần không tách rời của các báo cáo tài chính này”. Vui lòng xem xét kỹ lưỡng các nhận xét đã lưu ý trong phân tích đầu tư của bạn.

11. Báo cáo thường niên / 10-K

Các nhà đầu tư thận trọng chỉ nên xem xét đầu tư vào các công ty có báo cáo tài chính đã được kiểm toán, đó là yêu cầu đối với tất cả các công ty giao dịch công khai. Có lẽ ngay cả trước khi đào sâu vào tài chính của một công ty, một nhà đầu tư nên xem xét báo cáo thường niên của công ty và 10-K. Phần lớn báo cáo hàng năm được dựa trên 10-K, nhưng chứa ít thông tin hơn và được trình bày trong một tài liệu có thể bán trên thị trường dành cho đối tượng cổ đông. 10-K được báo cáo trực tiếp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và có xu hướng chứa nhiều chi tiết hơn các báo cáo khác.

Bao gồm trong báo cáo thường niên là báo cáo của kiểm toán viên, đưa ra ý kiến ​​của kiểm toán viên về cách áp dụng các nguyên tắc kế toán. Một “ý kiến ​​sạch” cung cấp cho bạn một ánh sáng màu xanh lá cây để tiến hành. Nhận xét đủ điều kiện có thể lành tính hoặc nghiêm trọng; trong trường hợp sau này, bạn có thể không muốn tiếp tục.

12. Báo cáo tài chính hợp nhất

Thông thường, từ “hợp nhất” xuất hiện trong tiêu đề của báo cáo tài chính, như trong bảng cân đối kế toán tổng hợp. Một hợp nhất của một công ty mẹ và phần lớn thuộc sở hữu (sở hữu hơn 50% hay “kiểm soát hiệu quả”) của các công ty con có nghĩa là các hoạt động kết hợp của các pháp nhân riêng biệt được thể hiện như một đơn vị kinh tế. Giả định là việc hợp nhất là một thực thể có ý nghĩa hơn các câu lệnh riêng biệt cho các thực thể khác nhau

Trên đây là 12 điều mà bạn cần biết về báo cáo tài chính mà bạn cần phải nắm rõ, đặc biệt là những nhà đầu tư nên tìm hiểu để có kiến thức giúp đầu tư một cách chính hiệu quả. Với những quy tắc kế toán của quốc tế đảm bảo đúng luật và mang lại được hiệu quả.

12 điều bạn cần biết về báo cáo tài chính
Đánh giá bài viết
12 điều bạn cần biết về báo cáo tài chính vào lúc: Tháng Sáu 15th, 2018 bởi pham tinh