Các nguyên tắc kế toán mà bạn cần biết
Các nguyên tắc kế toán mà bạn cần biết
8 Tháng Sáu, 2018
Khái niệm và ví dụ về nợ ngắn hạn
Khái niệm và ví dụ về nợ ngắn hạn
13 Tháng Sáu, 2018

Chuẩn mực kế toán quốc tế – IAS là gì

Chuẩn mực kế toán quốc tế - IAS là gì

Chuẩn mực kế toán quốc tế - IAS là gì

Các chuẩn mực kế toán quốc tế (International Accounting Standards – IAS) là một bộ chuẩn mực cũ hơn cho biết các loại giao dịch cụ thể và các sự kiện khác nên được phản ánh trong báo cáo tài chính như thế nào. Trong quá khứ, các chuẩn mực kế toán quốc tế được ban hành bởi Ủy ban Chuẩn Mực Kế toán Quốc tế (International Accounting Standards Committee – IASC); kể từ năm 2001, bộ tiêu chuẩn mới đã được biết đến như là Chuẩn Mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và đã được Ban Chuẩn Mực Kế toán Quốc tế (International Financial Reporting Standards – IASB) ban hành. Mặc dù IASC không có thẩm quyền yêu cầu tuân thủ các chuẩn mực kế toán của mình, nhiều quốc gia yêu cầu các báo cáo tài chính của các công ty giao dịch công khai phải được chuẩn bị theo IAS.

Khái niệm Chuẩn mực kế toán quốc tế

Khái niệm về các chuẩn mực kế toán  bắt đầu vào những năm 1950 khi hội nhập kinh tế sau Thế chiến II và sự gia tăng liên quan đến dòng vốn xuyên quốc gia. Những nỗ lực ban đầu tập trung vào sự hài hòa, hoặc giảm sự khác biệt giữa các nguyên tắc kế toán được sử dụng trong các thị trường vốn lớn trên toàn thế giới. Vào những năm 1990, sự hài hòa được thay thế bằng sự hội tụ – sự phát triển của một bộ thống nhất các chuẩn mực kế toán quốc tế chất lượng cao được sử dụng trong tất cả các thị trường vốn lớn và nhiều nơi khác.

Ủy ban Tiêu chuẩn Kế toán Quốc tế

Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế, được thành lập năm 1973, là tổ chức ban đầu thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế. Nhưng được tổ chức lại vào năm 2001 và trở thành một công ty quốc tế độc lập được gọi là Hội đồng Tiêu chuẩn Kế toán Quốc tế. Tính đến năm 2013, Liên minh châu Âu và hơn 100 quốc gia khác yêu cầu hoặc cho phép sử dụng các tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) các vấn đề IASB hoặc một biến thể của chúng.

Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế

Nhiệm vụ của IASB là phát triển IFRS và mang lại tính minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả của thị trường tài chính trên toàn thế giới. Một ban giám sát của cơ quan công quyền giám sát tổ chức phi lợi nhuận và phục vụ lợi ích công cộng bằng cách bồi dưỡng niềm tin, tăng trưởng và ổn định tài chính lâu dài cho nền kinh tế toàn cầu. Việc quản trị và quy trình đúng hạn của tổ chức giữ nguyên các tiêu chuẩn độc lập với các lợi ích đặc biệt đồng thời đảm bảo trách nhiệm giải trình cho các bên liên quan trên toàn cầu.

Chuẩn mực kế toán quốc tế - IAS là gì 2

Nói chung là chấp nhận các nguyên tắc kế toán

Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) đề cập đến một bộ quy tắc, tiêu chuẩn và thực hành được sử dụng trong ngành kế toán để chuẩn bị và chuẩn hóa báo cáo tài chính được cấp bên ngoài công ty. Các tiêu chuẩn giúp các nhà đầu tư và chủ nợ so sánh doanh nghiệp nào tốt hơn.

Nhiều quốc gia và các công ty đa quốc gia muốn sự khác biệt giữa GAAP và IFRS bị loại bỏ. Pha trộn cả hai sẽ giúp so sánh giữa các doanh nghiệp có trụ sở tại các vùng khác nhau. Những người ủng hộ tin rằng việc sáp nhập sẽ đơn giản hóa việc quản lý, đầu tư, minh bạch và đào tạo kế toán.

Sự khác biệt chính giữa các chuẩn mực là IFRS là dựa trên nguyên tắc và GAAP dựa trên các quy tắc và nguyên tắc. Mục tiêu của IFRS là cung cấp thông tin tốt, trong khi các tiêu chuẩn đưa ra các hướng dẫn để đạt được mục tiêu đó.

Chuẩn mực kế toán quốc tế – IAS là gì
5 (100%) 1 vote
Chuẩn mực kế toán quốc tế – IAS là gì vào lúc: Tháng Sáu 8th, 2018 bởi pham tinh