Khái niệm Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Khái niệm báo cáo tài chính doanh nghiệp
Báo cáo tài chính là công việc quyết định đến sự tồn vong của doanh nghiệp, nó sẽ giúp trình bày một cách tổng quát tình hình tài chính của một doanh nghiệp, các nguồn thu nợ. Qúy khách hàng có thể tham khảo bài viết này để hiểu rõ thêm về chức năng cũng như tầm quan trọng của việc thực hiện báo cáo tài chính.

Bảng báo cáo sẽ giúp cho các người quản trị doanh nghiệp có thể biết được tình hình cũng như đưa ra được định hướng cho sự phát triển của một công ty,…

1. Khái niệm về Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Nói cách khác, Báo cáo kế toán tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của doanh nghiệp cho những người quan tâm (Chủ doanh nghiệp, Nhà đầu tư, Nhà cho vay, Cơ quan thuế và các cơ quan chức năng,…)

2. Các chức năng của Báo cáo tài chính

–  Giúp trình bày một cách tổng quan và rõ ràng về tình hình tài sản của doanh nghiệp ở đây có thể nói như các nguồn thu, các khoản nợ, tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh trong một giai đoạn.

–  Giúp cung cấp các thông tin để đánh giá được tình hình hoạt động của doanh nghiệp, giúp cho việc kiểm soát doanh nghiệp được hiệu quả.

–  Sẽ giúp cho việc phát hiện được những rủi ro và nguy cơ tiềm tàng làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp, có thể giúp cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư của Chủ sở hữu, các Nhà đầu tư, các Chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp.

–  Là căn cứ để giúp cho các doanh nghiệp định hướng phát triển, hệ thống các biện pháp xác thực nhằm tăng cường quản trị doanh nghiệp không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Chính vì những chức năng trên mà Báo cáo tài chính luôn là đối tượng quan tâm của các Nhà đầu tư, Hội đồng quản trị doanh nghiệp, Người cho vay, các Cơ quan quản lý cấp trên và toàn bộ cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp.

Các chức năng chính của Báo cáo tài chính doanh nghiệp
Các chức năng chính của Báo cáo tài chính doanh nghiệp

3. Trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tài chính

–  Tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày Báo cáo tài chính năm.

–  Đối với doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán còn phải lập Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ.

–  Công ty mẹ và tập đoàn phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ và Báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm.

4. Yêu cầu của việc lập và trình bày Báo cáo tài chính doanh nghiệp:

–  Trung thực và hợp lý, mô tả chính xác về tình hình tài chính của doanh nghiệp;

–  Sử dụng các chính sách kế toán phù hợp theo quy định của pháp luật;

–  Cung cấp thông tin đáng đáng tin cậy, không được khai man, khai khống;

–  Mô tả chính xác tình hình kết quả kinh doanh của doanh nghiệp;

–  Trình bày khách quan, không thiên vị;

–  Tuân thủ nguyên tắc thận trọng;

–  Trình bày đầy đủ mọi phương diện của doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính phải được lập đúng nội dung, phương pháp và trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán. Báo cáo tài chính phải được người lập, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán ký, đóng dấu của đơn vị.

5. Thời gian nộp Báo cáo tài chính

– Đối với Doanh nghiệp nhà nước:

–  Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

–  Đối với Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày.

– Đối với các loại doanh nghiệp khác:

–  Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

–  Đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày.

–  Đơn vị kế toán trực thuộc nộp Báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

6. Nơi nộp Báo cáo tài chính

Các loại doanh nghiệp Các kỳ báo cáo Nơi nhận báo cáo
Cơ quan tài chính Cơ quan thuế Cơ quan thống kê Doanh nghiệp cấp trên Cơ quan đăng ký kinh doanh
Doanh nghiệp nhà nước Quý, Năm x x x x x
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Năm x x x x x
Các loại doanh nghiệp khác Năm   x x x x

Hy vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp ở trên có thể giúp Qúy khách hàng hiểu phần nào về Khái niệm Báo cáo tài chính. DHTax ngoài việc tư vấn miễn phí các vấn đề về Thuế – Tài chính, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ báo cáo thuế theo tháng/quý, dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm,… Đến với dịch vụ của DHLaw, Qúy khách hàng hoàn toàn có thể tin tưởng vào chất lượng uy tín và giá cả cạnh tranh mà chúng tôi mang lại.


Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Bộ phận Tư vấn Tài chính – Thuế DHTax
Add: 185 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Hotline: 0909 854 850
Email: cskh.dhtax@gmail.com

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *