Chi phí làm báo cáo thuế hàng tháng
Chi phí làm báo cáo thuế hàng tháng
10 Tháng Một, 2018
Lỗi không đăng nhập vào nhantokhai.gdt.gov.vn được 10
Lỗi không đăng nhập vào nhantokhai.gdt.gov.vn được
15 Tháng Một, 2018

Khái niệm báo cáo tài chính

Khái niệm báo cáo tài chính

Khái niệm báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là công việc quyết định đến sự tồn vong của doanh nghiệp, nó sẽ giúp trình bày một cách tổng quát tình hình tài chính của một doanh nghiệp, các nguồn thu nợ. Bảng báo cáo sẽ giúp cho các người quản trị doanh nghiệp có thể biết được tình hình cũng như đưa ra được định hướng cho sự phát triển của một công ty,.. Để có thể hiểu rõ hơn về báo cáo tài chính (BCTC) thì có thể đọc bài viết này để hiểu rõ thêm về chức năng cũng như tầm quan trọng của việc thực hiện báo cáo tài chính.

Khái niệm về báo cáo tài chính

BCTC là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của DN. Nói cách khác, báo cáo kế toán tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của DN cho những người quan tâm (chủ DN nhà đầu tư, nhà cho vay, cơ quan thuế và các cơ quan chức năng,…)

Các chức năng của BCTC:

 • Giúp trình bày một cách tổng quan và rõ ràng về tình hình tài sản của doanh nghiệp ở đây có thể nói như các nguồn thu, các khoản nợ, tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh trong một giai đoạn.
 • Giúp cung cấp các thông để đánh giá được tình hình hoạt động của doanh nghiệp, giúp cho việc kiểm soát doanh nghiệp được hiệu quả
 • Sẽ giúp cho việc phát hiện được những rủi ro và nguy cơ tiềm tàng làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp, có thể giúp cho việc điều hành hoạt động SXKD hoặc đầu tư của chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của DN.
 • Là căn cứ để giúp cho các doanh nghiệp định hướng phát triển, hệ thống các biện pháp xác thực nhằm tăng cường quản trị DN không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả SXKD, tăng lợi nhuận cho DN.
 • Chính vì vậy, BCTC là đối tượng quan tâm của các nhà đầu tư. Hội đồng quản trị DN người cho vay, các cơ quan quản lý cấp trên và toàn bộ cán bộ, công nhân viên của DN.

Khái niệm báo cáo tài chính

Trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính

 • Tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính năm
 • Đối với DNNN, các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán còn phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ.
 • Công ty mẹ và tập đoàn phải lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ và báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm

Yêu cầu của việc lập và trình bày báo cáo tài chính doanh nghiệp:

 • Trung thực và hợp lý, mô tả chính xác về tình hình tài chính của doanh nghiệp
 • Sử dụng các chính sách kế toán phù hợp theo quy định của pháp luật
 • Cung cấp thông tin đáng đáng tin cậy, không được khai man, khai khống.
 • Mô tả chính xác tình hình kết quả KD của DN
 • Trình bày khách quan, không thiên vị
 • Tuân thủ nguyên tắc thận trọng
 • Trình bày đầy đủ mọi phương diện của doanh nghiệp

Báo cáo tài chính phải được lập đúng nội dung, phương pháp và trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán. Báo cáo tài chính phải được người lập, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán ký, đóng dấu của đơn vị.

Thời gian nộp và nơi nộp

 • Đối với doanh nghiệp nhà nước

Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày

 • Đối với các loại doanh nghiệp khác

Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày;
Đơn vị kế toán trực thuộc nộp báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

Nơi nộp báo cáo tài chính

Các loại doanh nghiệp Các kỳ báo cáo Nơi nhận báo cáo
Cơ quan tài chính Cơ quan thuế Cơ quan thống kê DN cấp trên Cơ quan đăng ký kinh doanh
Doanh nghiệp nhà nước Quý, Năm x x x x x
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Năm x x x x x
Các loại doanh nghiệp khác Năm   x x x x

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Bộ phận Tư vấn Tài chính – Thuế  DHTax
Add: Số 103 đường D1, phường 25, Bình Thạnh, TP. HCM.
Tell: 028 66 826 954
Hotline: 0909 854 850
Email: contact.dhtax@gmail.com

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!
Trân trọng!


Khái niệm báo cáo tài chính
Đánh giá bài viết
Khái niệm báo cáo tài chính vào lúc: Tháng Một 11th, 2018 bởi pham tinh