Mức lương tối thiểu vùng năm 2018 - Công ty DHTax
Điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp 2018
Điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp 2018
14 Tháng Mười Hai, 2017
Bảng cân đối kế toán là gì
Bảng cân đối kế toán là gì
15 Tháng Mười Hai, 2017

Mức lương tối thiểu vùng năm 2018

Dịch vụ tư vấn xây dựng điều lệ Công ty cổ phần

Dịch vụ tư vấn xây dựng điều lệ Công ty cổ phần

Bắt đầu từ ngày 1/1/2018, mức lương tối thiểu vùng sẽ được tăng từ 2.760.000 đồng đến 3.980.000 đồng, cao hơn 230.000 đồng so với năm 2017. Đây là nội dung quan trọng của Nghị định 141 vừa được chính phủ ban hành.

Theo như Nghị định 141 thì đối tượng áp dụng gồm:

–  Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo đúng quy định của bộ luật lao động.

–  Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo luật doanh nghiệp.

–  Hợp tác xã, liên hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân hoặc tổ chức của việt nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.

–  Cơ quan nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân nước ngoài tại việt nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động(trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này ).

Mức lương tối thiểu vụ chính thức được áp dụng trong năm 2018 là:

–  Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng so với năm 2017).

–  Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng).

–  Vùng III: 3.090.000 đồng/tháng (tăng 190.000 đồng).

–  Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng).

Mức lương khi áp dụng mức lương tối thiểu vùng vào Doanh Nghiệp:

Mức lương tối thiểu được dùng làm mức thấp nhất để làm cơ sở để Doanh nghiệp và người lao động cùng nhau thoải thuận về mức lương được trả, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đơn giản nhất. Phải cao hơn 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề.

Vì vậy người lao động đã qua học nghề mức lương tối thiểu vùng là:

–  Vùng I: 3.980.000 + (7% x 3.980.000) = 4.258.600 đồng/tháng.

–  Vùng II: 3.530.000 + (7% x 3.530.000) = 3.777.100 đồng/tháng.

–  Vùng III: 3.090.000 + (7% x 3.090.000) = 3.306.300 đồng/tháng.

–  Vùng IV: 2.760.000 + (7% x 2.760.000) = 2.953.200 đồng/tháng.

Ngoài ra, Nghị định 141 cũng điều chỉnh phân vùng đối với một số huyện, thị xã như sau: 

–  Đưa thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai từ vùng II lên vùng I;

–  Đưa các huyện Thống nhất thuộc tỉnh Đồng Nai, Huyện Thủ Thừa tỉnh Long An, Thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam từ vùng III lên vùng II.


Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Bộ phận Tư vấn Tài chính – Thuế DHTax
Add: 185 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 0909 854 850
Email: cskh.dhtax@gmail.com

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.

Mức lương tối thiểu vùng năm 2018 vào lúc: Tháng Chín 16th, 2022 bởi cong thanh