12 điều bạn cần biết về báo cáo tài chính
12 điều bạn cần biết về báo cáo tài chính
14 Tháng Sáu, 2018
Giá trị doanh nghiệp
Giá trị doanh nghiệp
20 Tháng Sáu, 2018

Nhà đầu tư là gì ?

Nhà đầu tư là gì ?

Nhà đầu tư là gì ?

Nhà đầu tư (hoặc chủ đầu tư) là bất kỳ cá nhân nào cam kết vốn với kỳ vọng về lợi nhuận tài chính. Các nhà đầu tư sử dụng các khoản đầu tư để tăng số tiền của họ lên. Đầu tư ở đây có thể là cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, quỹ tương hỗ, quỹ giao dịch (ETF), tiền mặt, ngoại hối, vàng, bạc, bất động sản,…. Các nhà đầu tư thường thực hiện phân tích để xác định các cơ hội đầu tư thuận lợi và thường muốn giảm thiểu rủi ro trong khi tối đa hóa lợi nhuận.

Các nhà đầu tư có nhiều sự rủi ro về vốn và khung thời gian. Ví dụ, một số nhà đầu tư thích các khoản đầu tư có rủi ro rất thấp sẽ dẫn đến lợi nhuận thận trọng, chẳng hạn như chứng chỉ tiền gửi và các sản phẩm trái phiếu nhất định.

Các nhà đầu tư khác, tuy nhiên, có xu hướng nhiều hơn để có thêm rủi ro trong một nỗ lực để làm cho một lợi nhuận lớn hơn. Các nhà đầu tư này có thể đầu tư vào tiền tệ, thị trường mới nổi hoặc cổ phiếu. Sự khác biệt có thể được thực hiện giữa các thuật ngữ “nhà đầu tư” và “nhà giao dịch” trong đó nhà đầu tư thường giữ vị trí trong nhiều năm tới nhiều thập kỷ (còn được gọi là “nhà giao dịch vị trí” hoặc “mua và nắm giữ nhà đầu tư”)

Nhà đầu tư là gì ?
5 (100%) 1 vote
Nhà đầu tư là gì ? vào lúc: Tháng Sáu 15th, 2018 bởi pham tinh