Nhà đầu tư là gì ?
Nhà đầu tư là gì ?
14 Tháng Sáu, 2018
Giá trị doanh nghiệp
Giá trị doanh nghiệp
20 Tháng Sáu, 2018

Rủi ro tài chính

Rủi ro tài chính 2

Rủi ro tài chính 2

Rủi ro tài chính là khả năng các cổ đông hoặc các bên liên quan tài chính khác sẽ mất tiền khi họ đầu tư vào một công ty có nợ nếu dòng tiền của công ty chứng minh không đủ để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của công ty. Khi một công ty sử dụng tài chính bị nợ , các chủ nợ của nó được hoàn trả trước các cổ đông nếu công ty bị phá sản.

Rủi ro tài chính cũng đề cập đến khả năng của một công ty hoặc chính phủ mặc định trên trái phiếu của nó , mà sẽ gây ra mất tiền cho chủ đầu tư

Rủi ro tài chính là loại rủi ro cụ thể bao gồm nhiều loại rủi ro khác nhau liên quan đến cơ cấu vốn, tài chính và công nghiệp tài chính của công ty. Chúng bao gồm các rủi ro liên quan đến giao dịch tài chính, chẳng hạn như các khoản vay của công ty và tiếp xúc với mặc định cho vay. Thuật ngữ này thường được sử dụng để phản ánh sự không chắc chắn của nhà đầu tư về thu lợi nhuận và tiềm năng đi kèm với tổn thất tài chính.

Nhà đầu tư có thể sử dụng một số tỷ lệ rủi ro tài chính để đánh giá triển vọng đầu tư. Ví dụ, tỷ lệ nợ trên vốn đo lường tỷ lệ nợ được sử dụng theo tổng cơ cấu vốn của công ty. Tỷ lệ nợ cao cho thấy một khoản đầu tư mạo hiểm. Một tỷ lệ khác, tỷ lệ chi tiêu vốn, chia dòng tiền từ hoạt động bằng chi phí vốn để xem số tiền một công ty sẽ còn lại để giữ cho doanh nghiệp hoạt động sau khi dịch vụ nợ của nó.

Rủi ro tài chính

Các loại rủi ro tài chính

Có nhiều loại rủi ro tài chính. Những cái phổ biến nhất bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro tài sản, rủi ro đầu tư nước ngoài, rủi ro cổ phầnrủi ro tiền tệ.

Rủi ro tín dụng, cũng được gọi là rủi ro mặc định, là loại rủi ro liên quan đến những người vay tiền và không thể trả được số tiền họ vay. Các nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi rủi ro tín dụng bị giảm thu nhập từ các khoản thanh toán cho vay, cũng như mất gốc và lãi, hoặc họ phải đối phó với sự gia tăng chi phí cho việc thu tiền.

Một số loại rủi ro tài chính có liên quan đến biến động của thị trường. Rủi ro thanh khoản liên quan đến chứng khoán và tài sản không thể mua hoặc bán đủ nhanh để cắt lỗ trong một thị trường biến động. Rủi ro vốn chủ sở hữu bao gồm rủi ro liên quan đến biến động giá biến động của cổ phiếu. Rủi ro tài sản được đảm bảo là rủi ro mà chứng khoán được bảo đảm bằng tài sản có thể trở nên dễ bay hơi nếu các chứng khoán cơ bản cũng thay đổi về giá trị. Rủi ro do rủi ro tài sản được hỗ trợ bao gồm rủi ro thanh toán trước và rủi ro lãi suất, cả hai rủi ro này cũng có thể kèm theo các loại rủi ro khác.

Các nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ tiếp xúc với rủi ro tiền tệ vì các yếu tố khác nhau, chẳng hạn như thay đổi lãi suất và thay đổi chính sách tiền tệ, có thể làm thay đổi giá trị của tài sản mà nhà đầu tư nắm giữ. Trong khi đó, sự thay đổi về giá do sự khác biệt về thị trường, thay đổi chính trị, thiên tai, thay đổi ngoại giao hoặc xung đột kinh tế có thể gây ra những điều kiện đầu tư nước ngoài dễ bay hơi có thể khiến doanh nghiệp và cá nhân phải chịu rủi ro đầu tư nước ngoài.

Một ví dụ về rủi ro tài chính và mua lại đòn bẩy

Công ty Toys “R” Us của Mỹ đã công bố vào tháng 9 năm 2017 rằng nó đã tự nguyện đệ đơn xin phá sản. Trong một tuyên bố được công bố cùng với thông báo, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của công ty cho biết công ty đang làm việc với các nhà đầu tư và các chủ nợ khác để cơ cấu lại khoản nợ dài hạn 5 tỷ đô la trên bảng cân đối Toys “R” Us. Công ty cũng thông báo rằng họ đã nhận được một khoản cam kết trị giá hơn 3 tỷ đô la từ tài trợ của ngân hàng do JP Morgan lãnh đạo, những người cho vay Toys “R” Us và những người khác – tất cả đều chịu rủi ro tài chính, cùng với các cổ đông Toys “R” Us

Phần lớn rủi ro tài chính này xuất phát từ việc mua lại Toys “R” Us trị giá 6,6 tỷ USD từ các công ty đầu tư khổng lồ Bain Capital, KKR & Co. và Vornado Realty Trust vào năm 2005. Vào tháng 3 năm 2018 sau mùa nghỉ lễ thất vọng, Toys “R” Us công bố rằng họ sẽ thanh lý tất cả 735 địa điểm của mình tại Hoa Kỳ của mình để bù đắp cho sự suy giảm doanh thu và tiền mặt đang giảm trong bối cảnh các nghĩa vụ tài chính hiện ra. Các báo cáo vào thời điểm đó cũng lưu ý rằng Toys “R” Us gặp khó khăn khi bán nhiều cửa hàng ở Mỹ, ví dụ về rủi ro thanh khoản có thể liên quan đến việc bán bất động sản. Nhiều nhà bình luận đã chỉ ra cuộc đấu tranh của Toys “R” Us là bằng chứng về rủi ro tài chính to lớn liên quan đến việc mua lại nợ và cấu trúc vốn, vốn đã làm tăng nguy cơ cho các chủ nợ và các nhà đầu tư.

Rủi ro tài chính
Đánh giá bài viết
Rủi ro tài chính vào lúc: Tháng Sáu 21st, 2018 bởi pham tinh