Bảng cân đối kế toán là gì

Bảng cân đối kế toán là gì

Bảng cân đối kế toán còn được gọi là bảng tổng kết tài sản của một doanh nghiệp trong một thời điểm nhất định. Nó là bảng cân đối giữa tài sản và nguồn vốn cho thấy được sự cân bằng giữa nguồn vốn và sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Nó cũng cho ta biết được nguồn lực tài chính của một doanh nghiệp trong một khoảng thời gian xác định. Bảng cân đối kế toán là một trong những báo cáo bắt buộc của báo cáo tài chính.

Tác dụng của Bảng cân đối kế toán:

Bảng cân đối kế toán có tác dụng quan trọng trong việc quản lý tình hình tài chính của công ty, căn cứ vào số liệu trình bày trên bảng ta có thể biết được toàn bộ tài sản và cơ cấu của tài sản hiện có của doanh nghiệp, tình hình nguồn vốn và cơ cấu của nguồn vốn.

Cho ta thấy được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, việc sử dụng nguồn vốn có hiệu quả hay không, triển vọng của kinh tế tài chính

Bảng cân đối kế toán là gì 2

Kết cấu của bảng cân đối kế toán được xây dựng theo 2 bên hoặc hai phần khác nhau:

Phần tài sản

Phản ánh giá trị tài sản hiện có tại thời điểm lập báo cáo của tất cả đối tượng thuộc nhóm tài sản (theo tính lưu động giảm dần). Phần tài sản được chia làm 2 loại lớn:

–  Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn.

–  Tài sản cố định và đầu tư dài hạn.

Kinh tế: Các chỉ số trong bảng cân đối sẽ giúp thể hiện giá trị tài sản theo kết cấu hiện có tại doanh nghiệp đến thời điểm lập báo cáo. Tài sản của công ty hiện có, các khoản đầu tư tài chính hoặc dưới hình thức nợ phải thu, thuế được khấu trừ,…Dựa vào những nguồn số liệu này, có thể giúp đánh giá một cách tổng quát quy mô tài sản và khả năng pháp triển của một doanh nghiệp.

Pháp lý: Sẽ giúp cho thấy được số tài sản hiện có đang thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp.

Phần nguồn vốn

Phản ánh giá trị tài sản hiện có tại thời điểm lập báo cáo của tất cả đối tượng thuộc nhóm nguồn vốn theo thời hạn thanh toán tăng dần. Phần nguồn vốn được chia làm 2 loại lớn:

–  Nợ phải trả.

–  Nguồn vốn chủ sở hữu.

Kinh tế: Khi nhìn vào số vốn trong bảng cân đối tài chính thì ta có thể thấy được tài chính lớn hay nhỏ, nội dung tài chính và thực trạng tài chính của doanh nghiệp đang như thế nào. Giúp kiểm soát được doanh nghiệp một cách chặt chẽ hơn.

Pháp lý: Số liệu trong bản cân đối kế toán sẽ giúp thể hiện trách nhiệm pháp lý của DN về số tài sản đang quản lý, sử dụng đối với các chủ sở hữu, với các nhà đầu tư, với cổ đông, vốn liên doanh, với ngân hàng.

Trong từng loại còn chia thành nhiều mục, nhiều khoản để phản ánh chi tiết theo yêu cầu quản lý chung theo những quy định và sắp xếp thống nhất. Hai bên của bảng phản ánh hai mặt khác nhau tài sản trong doanh nghiệp nên giữa chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau.

Bảng cân đối kế toán phản ánh rất nhiều về tình hình của doanh nghiệp, việc lập bảng cân đối kế toán là điều rất cần thiết cho mỗi công ty. Nhưng để có thể thực hiện cũng không hề đơn giản, chính vì thế mà cần nghiên cứu rõ ràng tình hình tài chính của công ty thì mới có thể lập được một bảng cân đối hoàn chỉnh và chi tiết nhất.

Các kế toán viên là người thực hiện bảng cân đối kế toán rồi nộp cho ban giám đốc để có thể đưa ra được quyết định và định hướng cho doanh nghiệpĐể được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Bộ phận Tư vấn Tài chính – Thuế DHTax
Add: 185 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 0909 854 850
Email: cskh.dhtax@gmail.com

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *