Các kỳ báo cáo cần thực hiện của ngành Tài chính - Công ty DHTax
Không dùng tiền mặt nộp thuế, phí cho cơ quan hải quan
Không dùng tiền mặt nộp thuế, phí cho cơ quan hải quan từ 01/04/2019
9 Tháng Ba, 2019
07 công việc kế toán cần làm trong tháng 03/2019
07 công việc Kế toán cần làm trong tháng 03/2019
12 Tháng Ba, 2019

Các kỳ báo cáo cần thực hiện của ngành Tài chính

Các kỳ báo cáo cần thực hiện của ngành Tài chính

Các kỳ báo cáo cần thực hiện của ngành Tài chính

Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 02/2019/TT – BTC quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính. Trong đó có nói rõ các kỳ báo cáo cần thực hiện. DHTax sẽ nêu rõ dưới đây.
Các kỳ báo cáo cần thực hiện của ngành Tài chính

Các kỳ báo cáo cần thực hiện của ngành Tài chính

Theo đó, các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải thực hiện những báo cáo dưới đây:

– Báo cáo thống kê ngày: Xác định theo ngày làm việc;

– Báo cáo thống kê tháng: Tính bắt đầu từ ngày 01 đầu tháng đến hết ngày cuối cùng của tháng;

– Báo cáo thống kê quý: Tính bắt đầu từ ngày 01 đầu tháng đầu tiên của kỳ báo cáo thống kê đến hết ngày cuối cùng của tháng thứ ba của kỳ báo cáo thống kê đó;

– Báo cáo thống kê 6 tháng;

– Báo cáo thống kê năm;

– Báo cáo thống kê đột xuất;

– Báo cáo thống kê khác.

Các kỳ báo cáo trên được ghi ở phần giữa của từng biểu mẫu báo cáo và được tính theo ngày dương lịch.

Nếu ngày cuối cùng của thời hạn báo cáo trùng với ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần, thì ngày gửi báo cáo là ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần đó.

Thông tư 02/2019/TT – BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2019.

Nguồn: Thư viện pháp luật

 

Các kỳ báo cáo cần thực hiện của ngành Tài chính vào lúc: Tháng Ba 12th, 2019 bởi dhtax
0909854850