Kế toán ngân hàng là gì - Dịch vụ tư vấn tài chính DHTax
Cách nộp tờ khai thuế qua mạng đơn giản 2018 20
Cách nộp tờ khai thuế qua mạng đơn giản 2018
28 Tháng Mười Hai, 2017
các loại thuế cần đóng khi thành lập doanh nghiệp
Tư vấn các loại thuế cần phải đóng khi thành lập doanh nghiệp
4 Tháng Một, 2018

Kế toán ngân hàng là gì

Kế toán ngân hàng là gì

Kế toán ngân hàng là gì

Kế toán ngân hàng giữ vai trò rất quan trọng, cũng như kế toán doanh nghiệp thì có các hạch toán đặc trưng và riêng biệt. Để có thể hiểu rõ hơn hơn kế toán ngân hàng thì bạn có thể tìm hiểu bài viết dưới đây. Và bạn có thể đưa ra so sánh về sự khác nhau giữa kế toán ngân hàng và kế toán doanh nghiệp.

Kế toán ngân hàng là việc thu thập, ghi chép, xử lý, phân tích các nghiệp vụ kinh tế, tài chính, đồng thời cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý hoạt động tiền tệ ở ngân hàng. Bên cạnh đó cũng phải cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của Pháp luật. Khối lượng công việc của kế toán ngân hàng là vô cùng lớn

Nhiệm vụ chính của Kế Toán ngân hàng

–  Thu thập, ghi chép kịp thời đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán.

–  Kiểm tra giám sát chặt chẽ các khoản thu chi tài chính.

–  Phân tích thông tin, số liệu kế toán, đề xuất các giải pháp phục vụ cho yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong đơn vị.

–  Cung cấp thông tin chính xác cho Ngân hàng trung ương và các cơ quan quản lý Nhà nước phục vụ cho sự chỉ đạo thực thi các chính sách tiền tệ, chính sách tài chính.

–  Tổ chức tốt việc giao dịch với khách hàng, góp phần thực hiện tốt các chính sách của đơn vị.

Kế toán ngân hàng bao gồm các phần hành chính sau:

–  Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ và thanh toán trong Ngân hàng

–  Kế toán nguồn vốn hoạt động của NHTM

–  Nghiệp vụ tín dụng và đầu tư tài chính

–  Kế toán nghiệp vụ kinh doang ngoại tệ, vàng đá quý

–  Kế toán nghiệp vụ thanh toán và tín dụng quốc tế

–  Kế toán tài sản cố định và công cụ dụng cụ

–  Nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng

–  Vốn chủ sở hữu trong ngân hàng thương mại

–  Kế toán thu nhập chi phí và kế quả kinh doanh

–  Báo cáo kế toán, báo cáo tài chính trong ngân hàng

Kế toán ngân hàng là gì 2

Những nguyên tắc kế toán cơ bản của kế toán ngân hàng

Cơ sở dồn tích

Mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính phải được ghi sổ tại thời điểm phát sinh chứ không căn cứ thời điểm thực tế thu hoặc chi.

Hoạt động liên tục

Báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở giả định là một ngân hàng đang trong quá trình hoạt động và sẽ tiếp tục hoạt động trong tương lai gần.

Giá gốc

Giá gốc của tài sản được ghi chép theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền đã trả, phải trả, hoặc ghi theo giá hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận.

Phù hợp

Việc ghi nhận doanh thu chi phí phải phù hợp với nhau. Khi nhận một khoan doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó.

Nhất quán

Kế toán phải áp dụng nhất quán các chính sách và phương pháp kế toán ít nhất trong một niên độ kế toán.

Thận trọng

Cần có sự xem xét phán đoán trong khi lập các ước tính kế toán như:

–  Trích lập các khoản dự phòng không quá cao, không quá thấp

–  Không đánh giá cao hơn giá trị của các tài sản và các khoản thu nhập.

–  Không đánh giá thấp hơn giá trị các khoản nợ phải trả và chi phí

–  Doanh thu và thu nhập chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn còn chi phí phải được ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh chi phí.

Điểm khác biệt giữa kế toán ngân hàng doanh nghiệpkế toán ngân hàng

Tính toán phản ánh chính xác số liệu thực tế phát sinh trên tài khoản toán liên quan.Tổ chức công việc giao dịch với khách hàng.
Qua kết quả kế toán để có phương pháp đáp ứng kịp thời.-Công cấp thông tin cho ngân hàng trung ương và các cơ quan quản lý nhà nước khác
Phản ánh tình hình chi thu, xác định tình hình lãi lỗ trong kì kế toán của DN  -> điều hành cho hợp lý hơn.Ghi chép địa chỉ kịp thời đầy đủ cho các nghiệp vụ tài chính phát sinh đơn vị của mình.

Trọng yếu

Các thông tin được xem là trọng yếu nếu như việc bỏ qua thông tin hoặc độ chính xác của thông tin đó có thể làm sai lệch đáng kể đến báo cáo tài chính, ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử dụng.

 Kế Toán Ngân Hàng có nhiệm vụ rất lớn, là người nắm vai trò ghi chép đầy đủ các hoạt động của doanh nghiệp chính vì thế người Kế Toán phải có chuyên môn cao và có tính tỉ mỉ để có thể đảm bảo được sự chính xác.


Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Bộ phận Tư vấn Tài chính – Thuế DHTax
Add: 185 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 0909 854 850
Email: cskh.dhtax@gmail.com

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.

Kế toán ngân hàng là gì vào lúc: Tháng Chín 16th, 2022 bởi pham tinh