Khái niệm Tài chính doanh nghiệp - Công ty DHTax
Những đối tượng và trường hợp được hoàn thuế
Những đối tượng và trường hợp được hoàn thuế – DHTax
13 Tháng Mười Hai, 2017
Điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp 2018
Điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp 2018
14 Tháng Mười Hai, 2017

Khái niệm Tài chính doanh nghiệp

Khái niệm Tài chính doanh nghiệp 2

Khái niệm Tài chính doanh nghiệp 2

Tài chính doanh nghiệp là bất cứ quyết định nào tác động đến vấn đề tài chính của doanh nghiệp và nó là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia mọi hoạt động kinh doanh luôn ảnh hưởng đến tài chính doanh nghiệp. Tài chính không phải là tiền tệ, nhưng các quỹ tiền tệ được hình thành bởi Nhà nước chính là những biểu hiện bên ngoài của tài chính.

Hoạt động tài chính là một trong những nội dung cơ bản thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm giải quyết các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính là những mối quan hệ tiền tệ gắn trực tiếp với việc tổ chức, huy động, phân phối và sử dụng, quản lý vốn một cách có hiệu quả.

Mục tiêu của tài chính doanh nghiệp:

Đó là tối đa hoá lợi nhuận, không ngừng làm tăng giá trị doanh nghiệp và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, giúp cho bộ phận quản lý có thể nắm bắt được tình hình của doanh và có thể định hướng sự phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy tài chính nắm giữ vai trò rất lớn trong doanh nghiệp việc quản lý tài chính tốt quyết định thì thành bại của một công ty

Khái niệm Tài chính doanh nghiệp

Vai trò của tài chính doanh nghiệp

Chức năng huy động

Vai trò huy động để giúp khai thác nguồn tài chính và sử dụng vốn một cách hiệu quả. Công việc của chính là thanh toán nhu cầu vốn, lựa chọn nguồn vốn, đảm bảo rằng việc nguồn vốn được dùng một cách đúng đắn nhằm duy trì và thúc đẩy sự phát triển cho doanh nghiệp , đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cốt lõi của một doanh nghiệp

Kích thích và điều tiết hoạt động kinh doanh

Chức năng phân phối của tài chính doanh nghiệp là quá trình phân phối thu nhập bằng tiền của doanh nghiệp và quá trình phân phối đó luôn gắn liền với những đặc điểm vốn có của hoạt động SXKD và hình thức sở hữu doanh nghiệp. Dựa vào khả năng này, việc sử dụng tài chính một cách thông minh sẽ giúp cho việc kích thích tăng năng suất lao động, kích thích tiêu dùng, kích thích thu hút vốn nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh.

Là công cụ kiểm tra các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp sẽ giúp phân tính rõ nguồn lực của doanh nghiệp. Việc kiểm tra tài chính sẽ giúp chỉ ra được khả năng thanh toán, chỉ tiêu đặc trưng về hoạt động của công ty. Bằng việc phân tích tài chính sẽ giúp doanh nghiệp tìm ra các phương pháp tối ưu và giải pháp kịp thời những rủi ro trong doanh nghiệp. Việc phân tích còn giúp đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh, triển vọng và hướng đi đúng cho doanh nghiệp. Chính vì thế việc phân tích tình hình tài chính là một trong những công việc hàng đầu của mọi công ty, đặc biệt bộ phận lãnh động cần nắm rõ các thông tin báo cáo tài chính của công ty mà có thể đưa ra những giải pháp kịp thời.


Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Bộ phận Tư vấn Tài chính – Thuế DHTax
Add: 185 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 0909 854 850
Email: cskh.dhtax@gmail.com

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.

 

Khái niệm Tài chính doanh nghiệp vào lúc: Tháng Chín 16th, 2022 bởi pham tinh