Mẫu công văn giải trình cơ quan thuế - Công ty Báo cáo thuế DHTax
Công việc kế toán viên là làm gì
Công việc kế toán viên là làm gì ?
6 Tháng Sáu, 2018
Tải HTKK mới nhất
Tải HTKK mới nhất
1 Tháng Tám, 2018

Mẫu công văn giải trình cơ quan thuế

Mẫu công văn giải trình cơ quan thuế

Mẫu công văn giải trình cơ quan thuế

Việc kê khai thuế cho cơ quan thuế thì khó mà tránh được những sai sót, vậy nên công văn giải trình sẽ có nhiệm vụ giúp cho bạn có thể kê khai nhưng lỗi sai như tên công ty, địa chỉ,… Là mẫu cho bạn có thể dựa theo để trình bày một cách chính xác và rõ ràng bản công văn giải trình.

CÔNG TY:—————                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………….                                                                     ………….., ngày…tháng….năm….

                                                         CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH
(V/v: ………………………)

                                                 Kính gửi: CHI CỤC THUẾ ………………………

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………………

– Người đại diện theo pháp luật: ………………………….. – Chức vụ: ………………………………….

– Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………..

– Điện thoại: ……………………………….. fax: ………………………………………………………………….

– Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………….

– Ngành nghề kinh doanh: ………………………………………………………………………………………..

Nội dung giải trình ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Nay Công ty chúng tôi làm công văn này, gửi tới Chi cục thuế ………………………………….. để giải trình về việc ……………………………………………………………………….

Công ty chúng tôi xin cam kết nội dung trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận:                                                                                 ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP GIÁM ĐỐC
–  Như trên;

–  Lưu;

 


Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Bộ phận Tư vấn Tài chính – Thuế DHTax
Add: 185 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 0909 854 850
Email: cskh.dhtax@gmail.com

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.

Mẫu công văn giải trình cơ quan thuế vào lúc: Tháng Chín 16th, 2022 bởi pham tinh