Mẫu tờ khai thuế môn bài

Mẫu tờ khai thuế môn bài

Thuế môn bài là một trong những loại thuế phổ biến, đặc biệt là đối với kinh doanh thì thuế môn bài là loại thuế mà bất cứ doanh nghiệp cũng phải đóng. Tùy theo lĩnh vực kinh doanh cũng như đối tượng mà mức thuế đóng sẽ khác nhau. Để đóng thuế môn bài thì phải đi kèm theo tờ khai môn bài. Bạn có thể tham khảo mẫu tờ khai thuế môn bài dưới đây để có thể làm một cách đúng quy định của cơ quan thuế

Mẫu tờ khai thuế môn bài 2

Đối tượng nộp thuế môn bài

  1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
  2. Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.
  3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
  4. Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
  5. Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
  6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 nêu trên (nếu có).
  7. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Mẫu tờ khai thuế môn bài

                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————-

                                                 TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính thuế: năm ……………..

[02] Lần đầu ………………………… [03] Bổ sung lần thứ ………………..

[04] Người nộp thuế :……………………………………………………………………………………………………………..

[05] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………….

[06] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………….

[07] Quận/huyện: ……………………………………………….. [08] Tỉnh/Thành phố: ……………………………………..

[09] Điện thoại: ………………………………………….. [10] Fax: …………………….. [11] Email: ………………………

[12] Đại lý thuế (nếu có) :…………………………………………………………………………………………………………

[13] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………….

[14] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………….

[15] Quận/huyện: ………………………………………… [16] Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………

[17] Điện thoại: ………………………………………….. [18] Fax: …………………….. [19] Email: ……………………..

[20] Hợp đồng đại lý thuế số:………………………………………………………..ngày …………………………………….

[21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có):

STT CHỈ TIÊU MÃ SỐ VỐN ĐĂNG KÝ BẬC MÔN BÀI MỨC THUẾ MÔN BÀI
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Người nộp thuế môn bài [10]
2 Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương (ghi rõ tên, địa chỉ)

……………………….

……………………….

[11]
3 Tổng số thuế môn bài phải nộp [12]

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ                                                                                            Ngày……… tháng……….. năm……..

Họ và tên:………………………………………                                                                               NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

Chứng chỉ hành nghề số:………………….                                                              ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Về nội dung thì tờ khai thuế môn bài vô cùng đơn giản, chỉ cần kê khai một cách chi tiết, đúng những thông tin yêu cầu, trình bày rõ ràng và đảm bảo rằng là kê khai chính xác.


Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Bộ phận Tư vấn Tài chính – Thuế DHTax
Add: 185 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 0909 854 850
Email: cskh.dhtax@gmail.com

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *