Một số lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2018

Một số lưu ý khi Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2018
Bài viết dưới đây, DHTax sẽ chỉ ra 3 điểm cần lưu ý khi Kế toán doanh nghiệp thực hiện Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2018.

Xem thêm:

>>> 08 công việc Doanh nghiệp cần làm trong tháng 04/2019

1. Những cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên

Thu nhập tính thuế (=) Thu nhập chịu thuế (-) Các khoản giảm trừ

Thuế phải nộp (=) Thu nhập tính thuế (x) Thuế suất

– Thu nhập chịu thuế là tổng số các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà cơ quan chi trả đã trả cho cá nhân, trừ các khoản được miễn thuế như:

+ Tiền ăn giữa ca, ăn trưa không vượt quá 730.000 đồng/tháng (Nếu doanh nghiệp tự nấu ăn hoặc mua suất ăn, cấp phiếu ăn cho nhân viên thì được miễn toàn bộ);

+ Tiền phụ cấp trang phục không quá 5.000.000 đồng/năm (Nếu nhận được bằng hiện vật thì được miễn toàn bộ);

+ Tiền khoán chi công tác phí, điện thoại không vượt quá quy định trong quy chế của doanh nghiệp;

+ Phần tiền làm thêm giờ vào ngày nghỉ, lễ, làm việc ban đêm được trả cao hơn so với ngày bình thường.

– Các khoản giảm trừ gồm:

+ Giảm trừ gia cảnh: Giảm trừ cho bản thân là 9 triệu đồng/tháng, giảm trừ cho người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng;

+ Từ thiện, nhân đạo, khuyến học: Là các khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa; các khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận (nếu có);

+ Bảo hiểm được trừ: Là các khoản đóng góp bảo hiểm gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.

– Thuế suất thuế TNCN được căn cứ theo biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Điều 22 Luật Thuế Thu nhập cá nhân.

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

2. Những cá nhân ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng

Theo Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

– Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

– Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

– Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

3. Những cá nhân không cư trú

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Thông tư 111/2013/TT – BTC thì thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (×) với thuế suất 20%.

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất 20%

Nguồn: thukyluat.vn


Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Bộ phận Tư vấn Tài chính – Thuế DHTax
Add: 185 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 0909 854 850
Email: cskh.dhtax@gmail.com

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *