Tiền ủng hộ có được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân? - Công ty DHTax
Mã số thuế là gì? Cách sử dụng mã số thuế
5 Tháng Mười Một, 2020
Cách tính thuế thu nhập cá nhân
Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công
10 Tháng Mười Một, 2020

Tiền ủng hộ có được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân?

thue-thu-nhap-ca-nhan

Nhằm hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra, nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ tiền hoặc lợi ích vật chất khác. Vậy, tiền ủng hộ có được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân?

1./ Tiền ủng hộ được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ vào khoản 1 Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiến công là thu nhập tính thuế và thuế suất, cụ thể:

 “1. Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư này trừ (-) các khoản giảm trừ sau:

a) Các khoản giảm trừ gia cảnh theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 9 Thông tư này.

b) Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 9 Thông tư này.

c) Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 9 Thông tư này”

Như vậy, các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học là một trong những khoản được giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công nhưng phải đáp ứng điều kiện theo quy định, cụ thể:

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học được trừ vào thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công trước khi tính thuế của người nộp thuế là cá nhân cư trú, bao gồm:

– Khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa.

Tài liệu để chứng minh đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa là chứng từ thu hợp pháp của tổ chức, cơ sở.

– Khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định 30/2012/NĐ-CP (từ ngày 15/01/2020 được thay thế bởi Nghị định 93/2019/NĐ-CP) và quy định tại các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ.

Tài liệu chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học là chứng từ thu hợp pháp do các tổ chức, các quỹ của Trung ương hoặc của tỉnh cấp.

2./ Một số lưu ý

– Mức giảm trừ tối đa không vượt quá thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công của năm tính thuế phát sinh đóng góp từ thiện nhân đạo, khuyến học.

– Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học phát sinh vào năm nào được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế đó, nếu giảm trừ không hết không được trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế tiếp theo.

Trên đây là quy định giải đáp về việc tiền ủng hộ có được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân? Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline: 0909 854 850 để được tư vấn thêm. Hoặc đến trực tiếp văn phòng tại số 185 đường Nguyễn Văn Thương, phường 25, Bình Thạnh, TPHCM để được tư vấn thuế miễn phí.

Tiền ủng hộ có được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân? vào lúc: Tháng Mười Một 9th, 2020 bởi Hiền Đỗ
0909854850